ساختمان مرکزی وزارت ورزش و جوانان طبق برنامه از پیش تعیین شده به دلیل شیوع ویروس کرونا ضد عفونی و گندزدایی شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور که در هفته جاری هم به اوج خود می رسد و طبق برنامه ریزی قبلی، واحد خدمات و پشتیبانی با بسیج نیروها روز پنج شنبه هشتم اسفندماه، قسمت های مختلف ساختمان مرکزی وزارت ورزش و جوانان در خیابان سئول را ضد عفونی و گندزدایی کردند.

بر همین اساس دیگر برنامه های ایمن سازی و مقابله با ویروس کرونا در این وزارتخانه با بهره گیری از مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح که در اختیار کارکنان قرار دارد، انجام می شود.

وزارت ورزش و جوانان همچون دیگر دستگاه های اجرایی در راستای تحقق مصوبات ستاد ملی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی کرده است.

ستاد مقابله با ویروس کرونا در ورزش هم تشکیل شده که برای حفاظت از سلامتی ورزشکاران و قهرمانان تصمیماتی را اتخاذ کرده است.